Programul Operational Regional
Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului cu titlul:
“ ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ LA SC CECONII SRL”

SC CECONII SRL, cu sediul în: Sat Recea, Comuna Recea, nr. 30, jud. Maramures, a derulat, începând cu data de 11.04.2018 la adresa: Municipiul Baia Mare, str. Europa, nr. 83, jud. Maramures, proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ LA SC CECONII SRL”, cod SMIS 110359, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului a fost de 7.400.490,93 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 4.403.395,28 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila a contributiei europene (FEDR) de 3.742.885,99 lei, reprezentand 60,19 % din valoarea totala eligibila aprobata si valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul de stat de 660.509,29 lei, reprezentand 10,62% din valoarea totala eligibila aprobata.

Obiectivul proiectului

îmbunătățirea competitivității, diversificarea produselor societății și dezvoltare durabilă prin achiziția de echipamente și software noi, de ultimă generație, cu ajutorul cărora se inoveaza/îmbunătățeste procesul de producție și se realizeaza produse noi, reducerea consumului de energie prin utilizarea surselor regenerabile de energie și creșterea gradului de reutilizare al deșeurilor generate.

Prin prezentul proiect s-a realizat o dezvoltare tehnologică care va duce la creșterea indicatorilor de performanță, a productivității și competitivității societății, pe termen mediu și lung, deasemenea a crescut numărul locurilor de munca cu 3 noi locuri de munca.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului sunt:

  • - 1 masina tipar offset achizitionata
  • - 1 pachet software de legatura intre partea de pregatire a tiparului si tiparul
  • - achizitia si montajul unei instalatii fotovoltaice on-grid.
  • - achizitionarea unui tocator hartie si integrarea acestuia intr-o linie de reciclare deseuri de hartie si carton
  • - implementarea si certificarea sistemului de management al sigurantei informatiei si recertificarea sistemelor de management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale
  • - certificarea procesului de tiparire cu masina tipar offset
  • - participarea la un targ international in calitate de expozant.
  • - angajarea a 3 persoane, dintre care o persoana din categoriile defavorizate

 1. Au fost realizate, deasemenea:
  • - 2 anunturi de presa
  • - 2 autocolante
  • - 2 placute
  • - un panou temporar
  • - o placa permanenta

 2. Cerere de finantare si Plan de afaceri elaborate si depuse
  • - Proiectul a fost implementat corect, cu indeplinirea obiectivelor stabilite, finantare acordata
  • - Audit financiar extern a fost finalizat cu succes, certificand implementarea corecta a proiectului si s-a intocmit Raport de audit extern

S.C. CECONII S.R.L.

Nume persoana de contact: Ioan-Marin Graur

Functie Administrator

Tel : 0733 67 49 09 ⋅ E-mail : bmceconii@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

facebook.com/inforegio.ro inforegio.ro